1. Antal skogsplantor (miljontal) efter trädslag. År 1998-2019.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Trädslag Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 22 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Miljoner plantor
Kontakt
Karin Östberg, Tfn/Phone:+46 640 – 175 43 , E-post/mail: karin.ostberg@skogsstyrelsen.se
Survey
Produktion av skogsplantor
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO130301
Detaljerad information
2019 kvalitetsdeklaration produktion av skogsplantor
Fotnoter

Fotnoter

Förändringar i vilka trädslag som ingår i övriga barrträd och övriga lövträd:
Fram till och med 2010 ingick Contortatall i gruppen Övriga barrträd.
Fram till och med 2010 ingick Björk i gruppen Övriga lövträd.
Fram till och med 2018 ingick Lärk och Sitkagran i Övriga barrträd.