To the Top

Skogsplantor

1. Antal skogsplantor (miljoner) efter trädslag. År 1998-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tall , Gran , Contortatall ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1998 , 1999 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 26

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Förändringar i vilka trädslag som ingår i övriga barrträd och övriga lövträd: Fram till och med 2010 ingick Contortatall i gruppen Övriga barrträd. Fram till och med 2010 ingick Björk i gruppen Övriga lövträd. Fram till och med 2018 ingick Lärk och Sitkagran i Övriga barrträd.