To the Top

Rundvirkespriser

3. Volymvägda genomsnittspriser (kr/m3f ub) på leveransvirke efter landsdel och sortiment. Kvartal 2019K1-2022K4

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tallsågtimmer , Gransågtimmer , Sågtimmer ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2019K1 , 2019K2 , 2019K3 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

.. Innebär att uppgiften ej tillgänglig eller alltför osäker för att anges