To the Top

Rundvirkespriser

2. Volym (m3f ub) för sågtimmer och massaved, leveransvirke efter landsdel och sortiment. År 2019-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tallsågtimmer , Gransågtimmer , Sågtimmer ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Inga fotnoter finns