5a. Antal lämnade hänsynsträd på nettoarealen (träd/ha) efter landsdel och diameterklass (cm). År (3-årsmedeltal) 1994/95-2008/09.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Diameter (brösthöjd, cm) Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År (3-årsmedeltal) Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Antal/ha, diameter i cm
Kontakt
Anette Arvidsson, Tel/Phone: +46 696 171 95, E-post/mail: anette.arvidsson@skogsstyrelsen.se
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140305a
Detaljerad information
2018 kvalitetsdeklaration miljöhänsyn vid föryngringsavverkning
Fotnoter

Fotnoter

Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på.
Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning.
Diameter mäts i brösthöjd i cm.
Med nettoareal avses avverkningens areal utom hänsynsmark.