2a. Lämnad trädvolym på nettoarealen (m3sk/ha) efter landsdel och substrattyp. År (3-årsmedeltal) 1994/95-2010/11.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Substrattyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

År (3-årsmedeltal) Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
m3sk/ha, skogskubikmeter per hektar, i skogskubikmeter ingår stamvolymen ovanför stubben med bark
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140302a
Fotnoter

Fotnoter

Resultaten som publiceras 2020 innehåller en revidering av både antalet lämnade hänsynsträd och lämnad trädvolym från och med avverkningssäsongen 1998/1999. Revideringen beror på att vi vid uppdatering av beräkningsmodellen upptäckte felaktigheter i tidigare publicerade resultat.
Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på.
Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning.
Avser ved 15 cm eller grövre.
Med nettoareal avses avverkningens areal utom hänsynsmark.