To the Top

Miljöhänsyn

2. Andel hänsyn i procent med felmarginal, som lämnas vid föryngringsavverkning, fördelat på landsdelar och hänsynstyper

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Medelvärde för avverkningssäsongerna 2015/16-2017/18