1a. Andel skogsmarksareal lämnad som hänsyn (%) efter landsdel och arealtyp. År (3-årsmedeltal) 1994/95-2010/11.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Arealtyp Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

År (3-årsmedel) Markera minst ett värde

Totalt 17 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Andel av avverkad produktiv skogsmark (%)
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140301a
Fotnoter

Fotnoter

Årtalet avser den avverkningsperiod som ligger i mitten av de tre avverkningsperioder som statistiken bygger på. Uppmätt 5-7 år efter föryngringsavverkning. Med hänsynsareal avses här enbart <0,5 hektar.