To the Top

Miljöhänsyn

1a. Andelen lämnad hänsyn i procent vid föryngringsavverkning, treårs medelvärden med felmarginal, efter region och avverkningssäsong, År 2000/2021-2015/2016 och 2016/2017

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000/2001 , 2001/2002 , 2002/2003 ,

Valda 0 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Förändringar i inventeringsmetoden har skett åren 2008 och 2015 som gör det omöjligt att jämföra resultaten emellan dessa avverkningssäsonger 2000/2001-2007/2008, 2009/2010-2015/2016 och 2016/2017