To the Top

Lager av virkesråvara

6. Preliminärt lager av barrsågtimmer per lagringställe vid kvartalsslut Kvartal 2022kv1-

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2022kv1 , 2022kv2 , 2022kv3 ,

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Från och med 2023 ingår barrsågtimmer lager i terminal i lager vid industri.