To the Top

Lager av virkesråvara

6. Preliminärt lager av barrsågtimmer per lagringställe vid kvartalsslut Kvartal 2022kv1-

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna är preliminära.
Uppgifterna för andra kvartalet 2022 uppdaterades den 23 augusti på grund av sent inkomna uppgifter.
Uppgifterna för tredje kvartalet 2022 uppdaterades den 1 november på gund av sent inkommet svar.
Från och med 2023 ingår barrsågtimmer lager i terminal i lager vid industri.