5. Lager av massaved (1 000 m3f ub) efter sortiment och lagringsställe. Kvartal 2004K1-2020kv1.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Sortiment Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Lagringsställen Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartalsslut Markera minst ett värde

Totalt 65 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
1 000 m3 fub. fast kubikmeter under bark
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Källa
Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna
Matris
JO030605
Fotnoter

Fotnoter

Lager vid bilväg av tall-/barrmassaved och lövmassaved kvartal 4 2016 är reviderat i februari 2018.
Lager av granmassaved kv4 2019 rättat feburari 2020 pga sent inkommet svar.
Sortiment: Tall-/barrmassaved , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppdaterad 20161117
Sortiment: Tall-/barrmassaved , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppdaterad 20161117
Sortiment: Summa , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppdaterad 20161117
Sortiment: Summa , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppdaterad 20161117