To the Top

Lager av virkesråvara

5. Lager av massaved efter sortiment och lagringsställe. Kvartal 2004kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004kv1 , 2004kv2 , 2004kv3 ,

Valda 1 Totalt 78

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Lager vid bilväg av tall-/barrmassaved och lövmassaved kvartal 4 2016 är reviderat i februari 2018.
Lager av granmassaved kv4 2019 rättat feburari 2020 pga sent inkommet svar.
Uppgifter kv4 2021 rättade 23 augusti pga sent inkomna svar.
Uppgifter kv3 2022 rättade på grund av sent inkommet svar.
Från och med 2023 ingår granmassaved i barrmassaved.

Kvartalsslut: 2022kv2

Se fotnot

Sortiment, 1 000 m3f ub: Barrmassaved , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Barrmassaved , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Summa , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Summa , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot