To the Top

Lager av virkesråvara

5. Lager av massaved efter sortiment och lagringsställe. Kvartal 2004kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004kv1 , 2004kv2 , 2004kv3 ,

Valda 1 Totalt 80

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Från och med 2023 ingår granmassaved i barrmassaved.

Kvartalsslut: 2022kv2

Se fotnot

Sortiment, 1 000 m3f ub: Barrmassaved , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Barrmassaved , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Summa , Lagringsställen: Bilväg , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Sortiment, 1 000 m3f ub: Summa , Lagringsställen: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2

Uppdaterad 20161117

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot