3. Lager av massaved efter sortiment. Kvartal 1981K1-2021kv2
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Sortiment, 1 000 m3f ub Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartalsslut Markera minst ett värde

Totalt 162 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-08-31
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
1 000 m3f ub, fast kubikmeter under bark
Kommande uppdatering
2021-11-02
Källa
Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna
Matris
JO030603
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration lagerundersökning jo0306
Fotnoter

Fotnoter

Lager av tall-/barrmassaved och lövmassaved kvartal 4 2016 reviderades i februari 2018.
Lager av granmassaved kv 4 2019 rättades februari 2020 pga sent inkommet svar.
Sortiment, 1 000 m3f ub: Tall-/barrmassaved , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Sortiment, 1 000 m3f ub: Granmassaved , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Sortiment, 1 000 m3f ub: Lövmassaved , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Sortiment, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117