To the Top

Lager av virkesråvara

3. Lager av massaved efter sortiment. Kvartal 1981kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1981kv1 , 1981kv2 , 1981kv3 ,

Valda 1 Totalt 169

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Lager av tall-/barrmassaved och lövmassaved kvartal 4 2016 reviderades i februari 2018.
Lager av granmassaved kv 4 2019 rättades februari 2020 pga sent inkommet svar.
Samtliga uppgifter avseeden 2022 kv2 rättades den 23 augusti pga sent inkomna svar och tidigare dubbelrapportering.
Uppgifter avseende kv3 2022 rättades 1 november på grund av sent inkommet svar.

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot