To the Top

Lager av virkesråvara

3. Lager av massaved efter sortiment. Kvartal 1981kv1-2022kv3

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1981kv1 , 1981kv2 , 1981kv3 ,

Valda 1 Totalt 167

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! Undersökningen utökades med ett antal företag inför år 2022 vilket medför en nivåhöjning på lager av barrsågtimmer på omkring 200 000 kubikmeter.
Resultaten när det gäller barrsågtimmer är därför inte jämförbara med tidigare år. Förändringarna påverkar inte övriga sortiment på samma sätt men jämförelse med tidigare år ska göras med försiktighet.
Lager av tall-/barrmassaved och lövmassaved kvartal 4 2016 reviderades i februari 2018.
Lager av granmassaved kv 4 2019 rättades februari 2020 pga sent inkommet svar.
Samtliga uppgifter avseeden 2022 kv2 rättades den 23 augusti pga sent inkomna svar och tidigare dubbelrapportering.
Uppgifter avseende kv3 2022 rättades 1 november på grund av sent inkommet svar.

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot