To the Top

Lager av virkesråvara

2. Lager efter virkesbalansområde och sortiment. Kvartal 2013kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013kv1 , 2013kv2 , 2013kv3 ,

Valda 1 Totalt 44

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med tidigare år när det gäller lager av barrsågtimmer är osäker.

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot