To the Top

Lager av virkesråvara

2. Lager efter virkesbalansområde och sortiment. Kvartal 2013kv1-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2013kv1 , 2013kv2 , 2013kv3 ,

Valda 1 Totalt 41

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 m3fub barrsågtimmer. Lager av barrsågtimmer 2014-2016 i balansområde 1 reviderades i februari 2018.
Lager av massaved i balansområde 1 år 2016 reviderades i februari 2018.
Lager av barrsågtimmer kvartal 1 och 2 år 2018 i balansområde 2 och 4 reviderades i november 2018.
Lager av barrsågtimmer kvartal 3 år 2018 i balansområde 2-4 reviderades
Lager av flis och granmassaved reviderades 17 feb 2020 på grund av sent inkommet svar.
Lageruppgifter 30 juni 2022 rättade 23 augusti 2022 på grund av ett par sent inkomna svar samt dubbelrapportering.
Lageruppgifter 30 september rättade 1 november 2022 på grund av ett sent inkommet svar.

Kvartalsslut

2022kv1

Se fotnot

2022kv2

Se fotnot