2. Lager efter virkesbalansområde och sortiment. Kvartal 2013K1-2021kv2
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Virkesbalansområde Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Virkesråvara, 1 000 m3f ub Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Kvartalsslut Markera minst ett värde

Totalt 34 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-08-31
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
1 000 m3 fub, fast kubikmeter under bark
Kommande uppdatering
2021-11-02
Källa
Skogsstyrelsen och Skogsindustrierna
Matris
JO030602
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration lagerundersökning jo0306
Fotnoter

Fotnoter

Lager av barrsågtimmer 2014-2016 i balansområde 1 reviderades i februari 2018.
Lager av massaved i balansområde 1 år 2016 reviderades i februari 2018.
Lager av barrsågtimmer kvartal 1 och 2 år 2018 i balansområde 2 och 4 reviderades i november 2018.
Lager av barrsågtimmer kvartal 3 år 2018 i balansområde 2-4 reviderades
Lager av flis och granmassaved reviderades 17 feb 2020 på grund av sent inkommet svar.
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Barrsågtimmer , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Massaved , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Barrsågtimmer , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Barrsågtimmer , Kvartalsslut: 2016kv3
Uppdaterad 20170216
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv3
Uppdaterat 20170216
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1-4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Barrsågtimmer , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1-4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Barrsågtimmer , Kvartalsslut: 2016kv3
Uppdaterad 20170216
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1-4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Massaved , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1-4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv2
Uppgift uppdaterad 20161117
Virkesbalansområde: Virkesbalansområde 1-4 , Virkesråvara, 1 000 m3f ub: Summa , Kvartalsslut: 2016kv3
Uppdaterad 20170216