To the Top

Lager av virkesråvara

1. Lager (1 000 m3f ub) efter virkesråvara vid årsslut. År 1953-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1953 , 1954 , 1955 ,

Valda 1 Totalt 71

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Sifferunderlaget för 2005, 2006 och 2007 bör tolkas med försiktighet då stormarna Gudrun och Per medförde viss osäkerhet i underlaget.
Omläggningen av statistiken för massaved 1996 medför en nivåhöjning motsvarande 0,59 milj m³f ub.
Omläggning av timmerstatistiken 1995 medför en nivåhöjning motsvarande 0,7-0,8 milj m³f ub.
Uppgifter om flislager saknas för åren 1951-1968.
Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år bör göras med stor försiktighet.