2. Kostnader för skogsvårdsåtgärder (kr/ha) i det storskaliga skogsbruket efter region och åtgärd. År 1998-2018.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Åtgärd Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
kr/ha, svenska kronor (SEK) per hektar
Kontakt
Sebastian Constantino, Tel/Phone: +46 8 514 514 80, E-post/mail: sebastian.constantino@skogsstyrelsen.se
Källa
Skogsstyrelsen och Skogforsk
Matris
JO030702
Detaljerad information
2017 kvalitetsdeklaration kostnader och intäkter i det storskaliga skogsbruket
Fotnoter

Fotnoter

Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av 50 000 kubikmeter fast massa under bark.
Avser årliga volym-/arealvägda kostnader för drivning och omkostnader.
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland.
Region
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland.
Region: Södra , Åtgärd: Plantering , År: 2002
Uppgift reviderad pga felskrivning, från 7 189 till 6 131.
Region: Hela landet , Åtgärd: Plantering , År: 2002
Uppgift reviderad pga felskrivning, från 5 592 till 4 641.