To the Top

Kostnader

2. Kostnader för skogsvårdsåtgärder (kr/ha) i det storskaliga skogsbruket efter region och åtgärd, löpande priser. År 1996-2023

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hyggesrensning , Markberedning , Plantering ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 28

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av 50 000 kubikmeter fast massa under bark.
Avser årliga volym-/arealvägda kostnader för drivning och omkostnader.
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland.