2. Kostnader för skogsvårdsåtgärder (kr/ha) i det storskaliga skogsbruket efter region och åtgärd, löpande priser. År 1998-2020.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Åtgärd Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 23 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
kr/ha, svenska kronor (SEK) per hektar
Källa
Skogsstyrelsen och Skogforsk
Matris
JO030702
Fotnoter

Fotnoter

Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av 50 000 kubikmeter fast massa under bark.
Avser årliga volym-/arealvägda kostnader för drivning och omkostnader.
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland.