To the Top

Kostnader

1. Kostnad för avverkning (kr/m3f ub) i det storskaliga skogsbruket efter region och åtgärd, löpande och fasta priser. År 1996-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1997 , 1998 ,

Valda 1 Totalt 27

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Avser årliga volym-/arealvägda kostnader för drivning och omkostnader.
Storskaligt skogsbruk definieras som ägande av mer än 16 000 ha eller årlig avverkning av 50 000 kubikmeter fast massa under bark.
Norra Sverige omfattar Norrland, Södra Sverige omfattar Svealand och Götaland. Försvårad avverkning avser kostnader för avverkning i skog som skadats av t ex storm, brand, insekter eller svamp) Korrigering genomförd 20230708