02. Andel kända kulturlämningar som påverkats vid föryngringsavverkning efter landsdel, ägare, skadeorsak och skadegrad. År 2012-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Ägarklass Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Skadeorsak Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Skadegrad, procent Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-12-08
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
procent
Kommande uppdatering
2021-12-07
Survey
Hänsynsuppföljning kulturmiljö (HK)
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140602
Detaljerad information
kvalitetsdeklaration hänsynsuppföljning kulturmiljö 2020
Fotnoter

Fotnoter

Med kulturlämningar avses forn- och övriga kulturhistoriska lämningar.
En och samma lämning kan vara påverkad av flera skador. Den högsta skadan bestämmer lämningens skadegrad.
Skadegrader:
Ingen skada
Ringa skada - till exempel lättare körskador, nedrisning och tryckskador
Skada - tydlig påverkan som kan återställas till exempel djupa körskador, viss markberedning
Grov skada - irreversibla skador som ej kan återställas