Antal granbarkborrar per fälla. Skogsstyrelsens övervakning åren 2016-2019.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Plats Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Vecka Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Antal
Survey
Intensivövervakning av barkborrarnas svärmning
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
Svärmning01a
Fotnoter

Fotnoter

Uppgifterna i tabellen ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Resultaten visar medeltal av fångst från tre feromon preparerade fällor placerade på samma föryngringsavverkade yta.
Från och med 2018 ersätts Aneby med Nässjö. Siffrorna för Aneby för 2016 och 2017 ligger kvar för de går att jämföra med resultaten för den nya platsen Nässjö.