04. Areal certifierad produktiv skogsmark i hektar per region. År 2016, 2018, 2019, 2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2021-05-18
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
hektar
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140404
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration frivilliga avsättningar och certifierad areal
Fotnoter

Fotnoter

Resultaten som publicerats 2021 innehåller en revidering av areal frivilliga avsättningar för år 2019. Revideringen har skett eftersom det framkommit ny information om certifierade markägare som 2019 inte ingick i undersökningen och på att en ny undersökning av andelen frivilliga avsättningar hos icke certifierade markägare slutförts. Ny information om certifierade markägare påverkar direkt certifierad areal men även indirekt areal frivilliga avsättningar. Den reviderade statistiken för andelen frivilliga avsättningar påverkar areal frivilliga avsättningar hos icke certifierade markägare.