To the Top

Frivilliga avsattningar och certifierad areal

04. Certifierad produktiv skogsmark (hektar) per region. År 2016--2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms , 03 Uppsala ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten som publicerats 2021 innehåller revideringar av tidigare publicerade skattningar för 2018 till 2020. Revideringarna orsakas av förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare efter större ägarbyten som skett de senaste åren. Förändrade beräkningsmetoder har dessutom införts gällande frivilliga avsättningar inom den ej certifierade skogsmarken. Revideringarna rör både frivilliga avsättningar och certifierad areal. Revideringarna kan vara större för enskilda län och ägarkategorier. Förändringar mellan åren ska analyseras med försiktighet på grund av att en del förändringar kan vara beroende på inaktualitet i uppgiftslämnares register eller modellbaserade antaganden. Läs mer om statistikens kvalitet i kvalitetsdeklarationen.

År

2018

Reviderat 220517

2019

Reviderat 220517

2020

Reviderat 220517

2021

Reviderat 220517