To the Top

Frivilliga avsättningar och certifierad areal

01. Frivilliga avsättningar (hektar) på produktiv skogsmark efter region. År 1996--2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms , 03 Uppsala ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1996 , 1998 , 2000 ,

Valda 1 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten som publicerats avseende 2022 innehåller revideringar av tidigare publicerade skattningar för 2019 till 2021. Revideringarna orsakas av förbättrad rapportering från uppgiftslämnare i form av mer säker länsindelning eller ägarkategorisering. Den allmänna registerhållningen har även förbättrats hos några viktiga uppgiftslämnare efter större ägarbyten som skett de senaste åren. Revideringarna rör både frivilliga avsättningar och certifierad areal. Revideringarna kan vara större för enskilda län och ägarkategorier. Förändringar mellan åren ska analyseras med försiktighet på grund av att en del förändringar kan vara beroende på inaktualitet i uppgiftslämnares register eller modellbaserade antaganden. Läs mer om statistiken kvalitet i kvalitetsdeklarationen.