To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

08. Deklarerad produktiv skogsmark (1 000 hektar) efter ägar- och storleksklass. År 1999-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Staten , Statliga AB , Övriga allmänna ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.<=5 , >5-20 , >20-50 ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

OBS! Storleksklass är beräknat efter andelar i fall flera ägarklasser äger samma taxeringsenhet