To the Top

Fastighets- och ägarstruktur

01. Deklarerad areal produktiv skogsmark (1 000 ha) efter region och ägarklass. År 1999-2023.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Staten , Statliga AB , Övriga allmänna ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999 , 2000 , 2001 ,

Valda 0 Totalt 25

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Under vissa år kan det ske förändringar i taxeringsenheter vilket kan ha stor påverkan på redovisad areal och framförallt avseende jämförbarhet mellan år. För ägarklassen Staten finns större skillnader avseende areal produktiv skogsmark 2023 som troligen påverkar jämförbarheten bakåt i tiden.