To the Top

Ekonomi

1. Avverkningens ekonomiska värden, 1950-2021P

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1950 , 1951 , 1952 ,

Valda 1 Totalt 72

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Ingår inte i Sveriges officiella statistik. Bruttovärdet är det ekonomiska värdet av virket som avverkas, före kostnader dragits av. Rotnettovärdet är beloppet som kvarstår efter drivningskostnaderna dragits av från bruttovärdet, dvs kostnaderna för att avverka och transportera virket till bilväg. Det återstående värdet är beloppet som kvarstår efter kostnaderna för skogsvårdsåtgärder dragits av från rotnettovärdet, t ex kostnader för markberedning och röjning. Från 1991 ingår värdet av grenar och toppar (GROT). De fasta priserna är justeringar av löpande priser med KPI. Uppgifterna för 2020 är reviderade. Uppgifterna för 2021 är preliminära. Uppdatering genomförd 2023-05-25: Korrigeringar avseende rotnetto- och återstående värde år 2006. Korrigering av brutto-,rotnetto- och återstående värde år 2008. Korrigering av:brutto-,rotnetto- och återstående värde år 2016. Revidering av brutto-,rotnetto- och återstående värde från år 2013 till och med 2021P utifrån revidering av volym för grenar och toppar
där volymen reviderats till officiell statistik från Statens Energimyndighet.