1. Avverkningens ekonomiska värden, 1951-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Typ av värde Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Totalt värde eller per m³ Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Löpande/Fast pris Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 71 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
kr/m3f pb, fast kubikmeter på bark, samt miljoner svenska kronor
Källa
Skogsstyrelsen, bearbetning av ett flertal statistikkällor
Matris
Ekonomi01
Fotnoter

Fotnoter

Ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Bruttovärdet är det ekonomiska värdet av virket som avverkas, före kostnader dragits av.
Rotnettovärdet är beloppet som kvarstår efter drivningskostnaderna dragits av från bruttovärdet, dvs kostnaderna för att avverka och transportera virket till bilväg.
Det återstående värdet är beloppet som kvarstår efter kostnaderna för skogsvårdsåtgärder dragits av från rotnettovärdet., t ex kostnader för markberedning och röjning.
Från 1991 ingår värdet av grenar och toppar (GROT).
De fasta priserna är justeringar av löpande priser med KPI.
Uppgifterna för 2019 reviderade.
Uppgifterna för 2020 är preliminära