01. Bruttoavverkning (miljoner m3) efter sortiment av stamved. År 1942-2019 Prognos.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Sortiment av stamved Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 78 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
miljoner m3f ub, fast kubikmeter under bark, och miljoner m3sk, skogskubikmeter
Kontakt
Katarina Ekberg, Tel/Phone: 00 46 36 359344, E:post/E:mail: katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se
Källa
Skogsstyrelsen förutom uppgift om kvarlämnade fällda hela träd som kommer från SLU Riksskogstaxeringen
Matris
JO031201
Detaljerad information
2018 kvalitetsdeklaration bruttoavverkning
Fotnoter

Fotnoter

Brutto- och nettoavverkning för åren 2013-2016 rättades i samband med publicering 27 augusti 2019. Tidigare preliminära uppgifter för 2017 är ändrade.