06a. Ackumulerad ersättning för naturvårdsavtal 2015-2020, 1 000 kr, efter Region, Biotoptyp och År
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Biotoptyp Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
Sebastian Constantino, Tfn; 08-514 514 80 , E-mail; sebastian.constantino@skogsstyrelsen.se
Enhet
1 000 kr
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140206a
Databas
Ärendehanteringssystemet NAVET
Fotnoter

Fotnoter

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde t o m 31 december innevarande år, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.