To the Top

Biotopskydd och naturvårdsavtal

03. Biotopskydd och Naturvårdsavtal per län. Antal, areal och ersättning. År 1993-2022.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Hela Landet , 01 Stockholms län , 03 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 22

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1993 , 1994 , 1995 ,

Valda 1 Totalt 31

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistiken redovisar Skogsstyrelsens beslut om biotopskyddsområde som var tagna vid 31 december senaste årtalet i statistiken, inklusive ej laga kraftvunna beslut om inte annat anges. Statistiken för naturvårdsavtal omfattar avtal tecknade av Skogsstyrelsen, exklusive arealer som ingår i vitryggs- och ekoparksavtal. Statistiken avser avtal som var gällande vid 31 december senaste årtalet i statistiken, avtal som över tiden upphört eller blivit t ex naturreservat är inte medräknade och ger därför en viss underskattning av tidigare år. För båda skyddsformerna gäller att inga överlappsanalyser mot andra typer av formellt skydd har gjorts.