01. Biotopskyddsområden efter region och biotoptyp. År 1994-2018.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

Biotoptyp Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
landareal, hektar:
Katarina Ekberg, Tfn; 036-359344, E-post; katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se
produktiv skogsmarksareal, hektar:
Katarina Ekberg, Tfn; 036-359344, E-post; katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se
antal:
Katarina Ekberg, Tfn; 036-359344, E-post; katarina.ekberg@skogsstyrelsen.se
Senast uppdaterad
landareal, hektar:
2016-02-11
produktiv skogsmarksareal, hektar:
2016-02-11
antal:
2016-02-11
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO140201
Databas
Ärendehanteringssystemet NAVET
Detaljerad information
2018 kvalitetsdeklaration biotopskydd och naturvårdsavtal jo1402
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen visar ackumulerat antal och areal per år.
0 betyder att arealen är mindre än 0,5 hektar