To the Top

Avverkningsanmälan

08. Anmäld areal (ha) för uttag av skogsbränsle i form av grenar och toppar efter region och ägarkategori. År 2006-

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01/09 Stockholms-Gotland , 03/19 Uppsala - Västmanlands ,

Valda 0 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Gotland ingår i Svealand.
Korrigering 2022-09-07: för år 2021 är summeringen för samtliga landsdelar fördelat på ägarklasser korrigerad. För Södra Norrland och Svealand är även summeringarna för år 2020 och 2019 med fördelning på ägarklasser korrigerade.