To the Top

Avverkningsanmälan

07. Anmäld föryngringsavverkning efter region och hyggesstorlek. År 1995-

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0-1,0 , 1,1-2,0 , 2,1-4,0 ,

Valda 0 Totalt 7

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Uppgifterna i tabellen ingår inte i Sveriges officiella statistik.
Uppgifter per landsdel endast vart femte år.