To the Top

Avverkningsanmälan

04. Anmälningar och ansökningar om avverkning för annat ändamål än virkesproduktion efter region. År 1995-

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 29

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
0 betyder mindre än 0,5 Observera att det inte behös någon anmälan för avverkning av områden som prövas enligt annan lag än skogsvårdslagen.
Exempel på det är kraftledningar, annan väg än skogsbilväg, järnväg, bostadsbebyggelse, industrimark, salutäkt, golfbana och skidanläggning.
Anmälan behövs inte heller för avverkning för annat ändamål än virkesproduktion inom detaljplan och inom försvarets områden.