To the Top

Åtgärder i skogsbruket

10. Storskaligt skogsbruk - Hygges- och naturvårdsbränning (1 000 ha). År 1997-2021

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 25

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 1

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistik för 2018 saknas p g a att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då. Storskaligt skogsbruk avser markägare som äger mer än 5 000 hektar skogsmark. I siffran för naturvårdsbränning år 2014 härrör nästan 1000 hektar från vildbranden på Sveaskogs mark i Västmanland. Formellt skyddad mark är ej medräknad i statistiken. Statistik om hyggesbränning finns tillgänglig från 1997 och naturvådsbränning från 2006.