To the Top

Åtgärder i skogsbruket

07. Storskaligt skogsbruk - Odling med contortatall (1 000 ha) efter län. År 1980-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Norrbottens län , Västerbottens län , Jämtlands län ,

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Summeringen avser de 8 redovisade länen. Statistik för 2018 saknas p g a att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då. Storskaligt skogsbruk avser markägare som äger mer än 5 000 hektar skogsmark. .. Uppgift inte tillgänglig eller för osäker för att anges
- Noll eller mindre än 0,005
0,0 Mindre än 0,05