To the Top

Åtgärder i skogsbruket

06. Skogsodlingsareal (1 000 ha), efter ägarklass. År 1955-2022

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1955 , 1956 , 1957 ,

Valda 1 Totalt 68

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Skogsodlingsareal avser planterade och sådda arealer. Statistik för 2018 saknas p g a att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då. Från 2022 har privatpersoner som äger mer än 5000 ha skogsmark inkluderats i statistiken. Detta medförde en höjning av skattningarna för skogliga åtgärder med upp till 1 procent mellan 2021 och 2022 som enbart berodde på utökning av undersökningens population. Felmarginaler finns redovisade från 2019. Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har. .. Betyder att skattningen har för hög felmarginal för att publiceras. Användning av en sådan skattning avrådes.