To the Top

Åtgärder i skogsbruket

03. Maskinell markberedning (1 000 ha) efter ägarklass och region, 3-årsmedeltal och enskilt år, 2004-2020

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.00 Riket , 01 Stockholms län , 02 Uppsala län ,

Valda 0 Totalt 26

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004-2006 , 2005-2007 , 2006-2008 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Statistik för 2018 saknas p g a av att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då. Från 2019 redovisas enbart enskilt år, stickprovet räcker inte till för redovisning per län med enskilt årtal. Felmarginaler finns redovisade från 2019. Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har. .. Betyder att skattningen har för hög felmarginal för att publiceras. Användning av en sådan skattning avrådes.