02. Röjning (1 000 ha) efter ägarklass och region, 3-årsmedeltal och enskilt år, 2004-2020
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 14 Valda

Sök

Ägarklass Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Variabel Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Tusental hektar
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO1602
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklarationer
Fotnoter

Fotnoter

Statistik för 2018 saknas p g a av att de underliggande datainsamlingarna inte genomfördes då.
Från 2019 redovisas enbart enskilt år, stickprovet räcker inte till för redovisning per län med enskilt årtal.
Felmarginaler finns redovisade från 2019.
Det intervall som bildas av skattningen i hektar plus/minus felmarginalen är ett 95-procentigt konfidensintervall. Det innebär att om man skulle upprepa undersökningen så skulle det i 19 fall av 20 täcka in det sanna (men okända) värdet. Intervallets storlek beror av antalet observationer i urvalet och hur stor spridning variabeln har.
.. Betyder att skattningen har för hög felmarginal för att publiceras. Användning av en sådan skattning avrådes.