To the Top

Återväxternas kvalitet

08b. Antal huvudplantor per hektar efter landsdel och trädslag. År (3-årsmedeltal) 2009/10-2011/12 -- 2018/19-2020/21.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Tall , Contorta , Gran ,

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009/10-2011/12 , 2010/11-2012/13 , 2011/12-2013/14 ,

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Huvudplantor enligt Skogsvårdslagens 6§. Resultaten avser föryngringsavverkningar utförda 7 år före inventeringstillfället i Norrland respektive 5 år före inventeringstillfället i Götaland och Svealand. Från och med 2008 används avverkningssäsongen 1/7-30/6 istället för kalenderår som inventeringsperiod, därav ändringen i beteckning. Från och med inventeringssäsong 2009/2010 registreras plantorna per trädslag istället för trädslagsgrupp.