06. Andel (%) av föryngringsavverkad areal som är markberedd efter landsdel och föryngringssmetod. År (3-årsmedeltal) 1999-2001 -- 2017/18-2019/20
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Föryngringssmetod Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Markberedning Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

3-årsmedeltal Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Procent
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO031106
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration återväxternas kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

Resultaten avser föryngringsavverkningar utförda 7 år före inventeringstillfället i Norrland respektive 5 år före inventeringstillfället i Götaland och Svealand.
Från och med 2008 används avverkningssäsongen 1/7-30/6 istället för kalenderår som inventeringsperiod, därav ändringen i beteckning.