04. Andel (%) av föryngringar som bedömts godkända enligt Skogsvårdslagen efter Landsdel, Föryngringssmetod och 3-årsmedeltal
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Landsdel Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Föryngringssmetod Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

3-årsmedeltal Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Procent
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Senast uppdaterad
2017-10-19
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO031104
Fotnoter

Fotnoter

Resultaten avser föryngringsavverkningar utförda 7 år före inventeringstillfället i Norrland respektive 5 år före inventeringstillfället i Götaland och Svealand.
Södra Norrland inkluderar Dalarna och Torsby kommun.
Svealand exkluderar Dalarna och Torsby kommun.
Från och med 2008 används avverkningssäsongen 1/7-30/6 istället för kalenderår som inventeringsperiod, därav ändringen i beteckning.
Från och med intervall 2009/2010-2011/2012 redovisas även godkänd andel för sådd då omfattningen inte längre är marginell.
Från och med 2015/2016-2017/2018 redovisas inget resultat för Ingen åtgärd per landsdel då statistiken är alltför osäker på grund av litet underlag.