03. Andel (%) av föryngringar som bedömts godkända enligt Skogsvårdslagen efter Föryngringsmetod. År 1963-2018.
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Föryngringsmetod Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 56 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 150 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Kontakt
statistik@skogsstyrelsen.se
Enhet
Procent
Källa
Skogsstyrelsen
Matris
JO031103
Detaljerad information
2020 kvalitetsdeklaration återväxternas kvalitet
Fotnoter

Fotnoter

I resultaten för inventeringar fr. o m. 1999 särskiljs Ingen åtgärd. I tidigare inventeringar ingår Ingen åtgärd i metoden Naturlig föryngring.
Från och med 1999 avser uppgifterna glidande treårsmedeltal.
Från och med 2007 redovisas även andel godkänd areal för sådd då omfattningen inte längre är marginell.