To the Top

Återväxternas kvalitet

03. Andel (%) av föryngringar som bedömts godkända enligt Skogsvårdslagen efter Föryngringsmetod. År 1963-2019.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1963 , 1964 , 1965 ,

Valda 1 Totalt 57

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

I resultaten för inventeringar fr. o m. 1999 särskiljs Ingen åtgärd. I tidigare inventeringar ingår Ingen åtgärd i metoden Naturlig föryngring. Från och med 1999 avser uppgifterna glidande treårsmedeltal. Från och med 2007 redovisas även andel godkänd areal för sådd då omfattningen inte längre är marginell.