To the Top

Återväxternas kvalitet

01. Använd föryngringsmetod, som andel (%) av avverkad areal efter landsdel och föryngringssmetod. År (treårsmedeltal) 1999-2001--2018/19-2020/21.

Logotyp för officiell statistik
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1999-2001 , 2000-2002 , 2001-2003 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 100 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000

Obs:

Resultaten avser föryngringsavverkningar utförda 7 år före inventeringstillfället i Norrland respektive 5 år före inventeringstillfället i Götaland och Svealand. Södra Norrland inkluderar Dalarna och Torsby kommun. Svealand exkluderar Dalarna och Torsby kommun. Från och med 2008 används avverkningssäsongen 1/7-30/6 istället för kalenderår som inventeringsperiod, därav ändringen i beteckning.